tirsdag den 22. januar 2013

NewPub udvider og forbedrer

Vi har nu rundet de 550 deltagere på facebookgruppen, og debatterne om både praktiske værktøjer og bogpolitiske vinkler kører for fuld skrue.
Som følge af den store tilslutning, de nye vinkler på både praktiske tiltag som forlags-og bogpolitik,  og den øgede fokus på nye publiceringsformer og nye spillere på banen, en diskussion, der i disse dage i jkanuar 2013 kører meget markant i aviserne, vil vi, der står bag NewPub, fortage nogle ændringer på såvel site som i facebooktilstedeværelsen.
Dels vil vi koncentrere debatten på den ene facebook gruppe og nedlægge markedsgruppen, dels vil vi udvide voldsomt på NewPub for at imødekomme de mange ønsker om at kunne finde tilbage til vigtige nyttige informationer og vejledninger.

Keep on going med de mange gode indlæg - tak for vidensdelingen - og glæd jer til det nye, vi laver!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar